Tarjoamani psykoterapia

Psykodynaaminen psykoterapia 


Psykodynaamisessa psykoterapiassa pyritään keskustelun avulla tulemaan tietoiseksi omiin kokemuksiin vaikuttavista tekijöistä huomioiden koko elämänhistorian vaikutus nykytilanteeseenRistiriitojen ja ahdistuksen juuret ovat usein varhaisissa vuorovaikutussuhteissa tai aikaisemmissa elämänkokemuksissa, joita mieli ei ole kyennyt käsittelemään. Selvitäkseen raskaista kokemuksista, mieli on rakentanut suojautumiskeinoja tai toimintapoja (esim. riippuvuudet, välttämiskäyttäytyminen) jotka tuovat ristiriitoja elämään ja ihmissuhteisiin. 


Psykodynaamisen psykoterapian tavoitteena on lisätä ihmisen kykyä tunnistaa, ymmärtää sekä käsitellä omia  raskaita elämänkokemuksia, niihin liittyviä tunteita, vahingollisia suojautumiskeinoja, selviytymisyrityksiä sekä sisäisiä ristiriitoja. Käsittelyn seurauksena sisäinen kasvu ja sopeutuminen eri elämäntilanteissa ovat mahdollisia. Tavoitteena on, että vaikeatkin kokemukset voisivat integroitua osaksi omaa elämänhistoriaa, eikä niitä tarvitse ahdistusta välttääkseen lohkoa pois mielestä ja tietoisuudesta. 

Kuva Marja Mustonen
Kuva Marja Mustonen


Terapiaan kuuluu empaattinen, kuunteleva, hyväksyvä, ja toivoa antava ilmapiiri. 

Uskon jokaisessa ihmisessä olevaan potentiaaliin ja mahdollisuuksiin selviytyä vaikeistakin kokemuksista tai elämäntilanteista.

Koulutukseni ja työkokemukseni

*Pariterapian täydennyskoulutus 2019-2020 *Pastoraalipsykologinen yksilöpsykoterapiakoulutus 2016-2019 (Valvira) 

*Työnohjaajakoulutus (STOry) 2012-2014 

*Sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutus 2010

*Sielunhoidon hiippakunnallinen erityiskurssi 2007-2009

*Pastoraalitutkinto 2008

*Teologian maisteri (Helsingin yliopisto) 1997


 Olen työskennellyt pappina yli 20 vuotta, josta 10 vuotta sairaalapappina. Tällä hetkellä työskentelen yksilöiden, perheiden ja parien kanssa myös perheneuvojana. 

Kuva Marja Mustonen
Kuva Marja Mustonen

Sairaalateologin työssä sain kokemusta niin somaattisilta kuin psykiatrisilta osastoilta. Olen kohdannut ihmisiä monenlaisissa kriiseissä ja raskaissa elämäntilanteissa.  Työnohjaajana olen saanut laaja-alaisesti kokemusta terveydenhuollon sekä seurakuntatyön kentältä ohjatessani yksilöitä sekä työntekijäryhmiä.

Kuva Marja Mustonen
Kuva Marja Mustonen

Psykoterapiakoulutukseeni sisältyi pastoraalipsykologinen osio, jossa tutkittiin psyykkisen ja uskonnollisen puolen sisäkkäisyyttä ihmisessä sekä uskonnollisuuden merkitystä ihmisen elämänkaaren ongelmakohdissa.


Mikäli asiakas toivoo, minulla on psykoterapeuttina valmiuksia ja kiinnostusta tarkastella myös uskonnolliseen elämään liittyviä kysymyksiä osana psykoterapiaprosessia.