Tarjoamani psykoterapia

Psykodynaaminen kehollisuuden huomioiva psykoterapia

Psykodynaamisessa psykoterapiassa pyritään keskustelun avulla tulemaan tietoiseksi omiin kokemuksiin vaikuttavista tekijöistä huomioiden koko elämänhistorian vaikutus nykytilanteeseen

Ristiriitojen ja ahdistuksen juuret ovat usein varhaisissa vuorovaikutussuhteissa tai aikaisemmissa elämänkokemuksissa, joita mieli ei ole kyennyt käsittelemään. Selvitäkseen raskaista kokemuksista, mieli on rakentanut suojautumiskeinoja tai toimintapoja (esim. riippuvuudet, välttämiskäyttäytyminen) jotka tuovat ristiriitoja elämään ja ihmissuhteisiin. 


HALUAISITKO OPPIA TUNTEMAAN KEHOSI YSTÄVÄNÄSI, JOKA KERTOO MITÄ SINULLE KULUU JA MITÄ KULLOINKIN TARVITSET?

Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, jossa yhteys kehon ja mielen välillä on vahva. Kehomme kertoo meille mielemme hyvin- tai pahoinvoinnista. Psykoterapiassani työskentelen kehollisuuden huomioiden.

Psykoterapiatyöskentelyn tavoitteena on, että vaikeatkin elämänkokemukset voisivat integroitua osaksi omaa elämänhistoriaasi, eikä niitä tarvitsisi ahdistusta välttääkseen lohkoa pois mielestä ja tietoisuudesta. Tavoitteena on, että voisit hyväksyä itsesi ja elämäsi ainutlaatuisena ja arvokkaana sekä elää omannäköistäsi elämää. 
Kuva Marja Mustonen
Kuva Marja Mustonen

Psykoterapiassani tahdon pitää yllä TOIVON ja hyväksymisen ilmapiiriä, jossa jokaisen on hyvä ja turvallinen olla omana itsenään. 

Uskon jokaisessa ihmisessä olevaan potentiaaliin ja mahdollisuuksiin selviytyä vaikeistakin kokemuksista tai elämäntilanteista. Terapiatyöskentely voi auttaa elämän mielekkyyden ja merkityksellisyyden löytymiseen ja oman elämän kokemiseen ainutlaatuisena ja arvokkaana. 


Häpeästä tai peloista vapauduttua, on mahdollista löytää elämänilo sekä luottamus elää omannäköistään elämää rohkeasti. 

Koulutukseni ja työkokemukseni

- Perheneuvojan erikoist. koulutus 11/2021-2024

- Psykofyysisen psykoterapian perusteet 2021

- Pariterapian täydennyskoulutus 2020

- Pastoraalipsykolog. yksilöpsykoterapeuttikoulutus (psykodynaaminen) 2016-2019 (Valvira, Kela)

- Työnohjaajakoulutus (STOry ry) 2014 

- Sairaalasielunhoidon erikoist. koulutus 2010

- Sielunhoidon hiippakunnallinen erityiskurssi 2009 

- Pastoraalitutkinto 2008 

- Teologian maisteri 1997

Kuva Marja Mustonen
Kuva Marja Mustonen

Sairaalateologin työssä olen saanut kokemusta niin somaattisilta kuin psykiatrisilta osastoilta. Olen kohdannut ihmisiä monenlaisissa kriiseissä ja raskaissa elämäntilanteissa.  

Työnohjaajana olen saanut laaja-alaisesti kokemusta terveydenhuollon sekä seurakuntatyön kentältä ohjatessani yksilöitä sekä työntekijäryhmiä. Tällä hetkellä työskentelen yksilöiden, perheiden ja parien kanssa myös pariterapeuttina ja perheneuvojana.


Psykoterapiakoulutukseeni sisältyi pastoraalipsykologinen osio, jossa tutkittiin psyykkisen ja uskonnollisen puolen sisäkkäisyyttä ihmisessä sekä uskonnollisuuden merkitystä ihmisen elämänkaaren ongelmakohdissa.

Kuva Marja Mustonen
Kuva Marja Mustonen

On ehdottoman tärkeää, että asiakas saa olla terapiassa läsnä kokonaisena ja kaikkine puolineen. 


Psykoterapeuttina työskentelen ja huomioin asiakkaan kokonaisvaltaisesti, siten että myös  kehollisuudelle ja hengellisyydelle on terapiassa tilaa. Luonnollisesti kunnioitan jokaisen asiakkaan vakaumusta ja arvoja.