Psykoterapiapalvelu      

FORLIFE

Olet arvokas ja tärkeä

Sinä olet ainutlaatuinen ja arvokas. Elämäntarinasi on uniikki, kukaan toinen ei ole kulkenut samoja polkuja kuin sinä. Sinulla on oikeus kokea elämäsi mielekkäänä ja merkityksellisenä. 

Ehkä koet, että elämänmatkallasi kohtaamasi haasteet, pettymykset, ristiriidat tai surut kuormittavat liikaa mieltäsi ja vaikuttavat psyykkiseen hyvinvointiisi. Elämänkriisit, vaikeudet opiskelussa, työssä tai ihmissuhteissa heikentävät arjessa jaksamistasi, ja ovat saaneet elämänilon ja mielekkyyden katoamaan.  Ehkä traumaattiset kokemukset, pelot, ahdistus tai riippuvuudet estävät sinua kokemasta omaa elämääsi mielekkäänä ja täysipainoisena. Ehkä sinun on vaikeaa hyväksyä itseäsi sellaisena kuin olet, sisäinen puheesi on kielteistä, tunnet syyllisyyttä ja itsesyytöksiä. 

Psykoterapiassa voit kanssani hyväksyvässä ja luottamuksellisessa ilmapiirissä turvallisesti työstää raskaita kokemuksiasi, mielen kipukohtia ja ristiriitoja. Psykoterapiaprosessi voi auttaa sinua niin, että pääset raskaistakin elämänvaiheista eteenpäin ja voit löytää elämänilon ja mielekkyyden uudelleen. Voit oppia lempeän hyväksyvän suhtautumisen itseäsi kohtaan, itsesyytökset, syyllisyys ja häpeä väistyvät. 

Yksin ei tarvitse jaksaa.


Elämän matkalla voimme haavoittua. Parantuminen on mahdollista ja se voi tapahtua luottamuksellisessa suhteessa psykoterapeutin kanssa. 

Kuva Marja Mustonen
Kuva Marja Mustonen