Psykoterapiapalvelu      
FORLIFE

Olet arvokas ja tärkeä

Jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja arvokas, sekä oikeutettu kokemaan elämänsä mielekkäänä ja merkityksellisenä.

Elämässä kohtaamamme haasteet, pettymykset, ristiriidat ja surut kuormittavat mieltämme ja vaikuttavat psyykkiseen hyvinvointiimme. Elämänkriisit, vaikeudet opiskelussa, työssä tai ihmissuhteissa voivat horjuttaa arjessa jaksamistamme, sekä saada elämänilon ja mielekkyyden katoamaan. Erilaiset traumat, pelot, ahdistus tai riippuvuudet voivat estää meitä  kokemasta elämäämme mielekkäänä ja täysipainoisena. 

Psykoterapiassa voi koulutetun ammattilaisen kanssa hyväksyvässä ja luottamuksellisessa ilmapiirissä turvallisesti työstää raskaita kokemuksia, mielen kipukohtia ja ristiriitoja. Luottamuksellinen terapiasuhde voi auttaa siihen, että raskaistakin elämänvaiheista pääsee eteenpäin ja voi löytää elämänilon ja mielekkyyden uudelleen.

Yksin ei tarvitse jaksaa.


Elämän matkalla voimme haavoittua. Parantuminen on mahdollista ja se voi tapahtua luottamuksellisessa suhteessa psykoterapeutin kanssa. 

Kuva Marja Mustonen
Kuva Marja Mustonen